Agro Gajary

Slovenská bio zelenina

Agro Gajary

Slovenská bio zelenina

O nás


 

12249577_1539367766355074_7055239515692191914_n

AGRO GAJARY

Spoločnosť AGRO Gajary bola založená v roku 1997. Svoju činnosť v ekologickom poľnohospodárstve
začala aktívne rozvíjať v roku 2002 s hlavným zameraním na výrobu zeleniny, zemiakov a ďalších poľnohospodárskych produktov.
V súčastnosti ekologickým spôsobom obhospodaruje ornú pôdu o výmere 336 ha.
Zámer produkovať zeleninu v tejto oblasti naviazal na dlhodobé tradície a vhodné klimatické a pôdne podmienky. Moderné výrobné priestory a technológie vytvárajú kvalitné podmienky pre skladovanie a pozberovú úpravu zeleniny.


 

1012586_1553000374991813_3699438810872945764_n

KLIMATICKÉ PODMIENKY

Podnebie Záhoria sa hodnotí ako veľmi výhodné pre poľnohospodársku činnosť. Oblasť je miestom cirkulácie severných a severozápadných vetrov, tepelné hodnoty sú dosť závislé od nadmorskej výšky a podľa nej má Záhorie teploty mierne, blízke k najteplejším miestam na Slovensku. Veľmi blahodárne vplýva na celkové podnebie Gajár a celého Záhoria exponovanosť, čiže otvorenosť sklon k juhu, takže celkový slnečný svit a slnečné ohrievanie sa tu uplatňuje veľmi priaznivo.


12510270_1553000448325139_4493949499651556213_n

VÝROBNÉ METÓDY

Poľné práce sa v našom regióne začínajú začiatkom mesiaca marca, kedy sa začína so sejbou jarných obilnín. V poslednej dekáde mesiaca marca sa seje cibuľa, sadia sa zemiaky a v mesiaci apríl sejba mrkvy, petržlenu a paštrnáku. Jarné práce začínajú urovnaním povrchu pôdy. Táto operácia je dôležitá z hľadiska likvidácie burín, čo je pri ekologickom pestovaní plodín základnou zásadou. Aplikácia priemyselných hnojív sa pri tomto spôsobe pestovania plodín nevykonáva, dodanie živín do pôdy je potrebné riešiť dodaním organických hnojív do pôdy v jesennom období. Porasty počas vegetácie je potrebné ošetrovať proti chorobám a škodcom. Aplikácia chemických prípravkov v ekologickom poľnohospodárstve je limitovaná zoznamom povolených prípravkov. Počas celého vegetačného obdobia je nevyhnutné zeleninu udržiavať v nezaburinenom stave. Vzhľadom na pestovanie ekologických plodín, kde nie je možné chemicky ošetrovať porasty proti burinám je potrebné likvidovať buriny mechanicky, na čo firma využíva prevažne kultivačnú techniku. Táto etapa technologického postupu pestovania ekologickej zeleniny je náročná na organizáciu práce, počet sezónnych pracovníkov čo v podstatnej miere zvyšuje náklady na pestovanie zeleniny. Len skúsenosťami je možné optimalizovať náklady a načasovanie jednotlivých prác. Poznatky a skúsenosti s ekologickým spôsobom pestovania zeleniny získavame predovšetkým z Rakúska, kde majú niekoľkoročné skúsenosti s ekologickým pestovaním a výsledky sú veľmi priaznivé.

 

CERTIFIKÁT

certifikat